Natsume | Discord Bot Hub

Natsume
Natsume
No Score
0% positive of 0 reviews.
0 Upvotes
Moderation Music
%100 Turkish Anime Bot; Natsume
Invite Prefix: n! [Changeable] | @Natsume#2775 (mention) Server Website

Reviews


Review now to upvote the bot!

Review Page

Natsume | Discord Bots Hub
Embed our widget into your website:

Natsume
n!otorol İle Hiç Elinizi Sürmeden Belirtilen Rolü Yeni Gelen Oyuncuya Otomatik olarak Verilir. n!yardım ile Sunucunuzu İyileştirecek O Komutlara Ulaşabilirsiniz. n!reklamengel ve n!küfürengel Yazarak Sunucuda Reklamı ve Küfürü Engelleyebilirsiniz.

Copyright © Discord Bots Hub 2019 | TOS