Divop | Discord Bot Hub

Divop
Divop
No Score
0% positive of 1 reviews.
0 Upvotes
Moderation Utility
Ciekawy bot. Dużo komend po polsku, i fajny xD Gdzieś tam znajdziesz wymagane kanały/role na serwerze!
Invite Prefix: % Server

Reviews


Review now to upvote the bot!

Review Page
By FlouiZ | Positive | 2019-05-25 09:41:46

Super bot <3

0
0


Divop | Discord Bots Hub
Embed our widget into your website:

Poniżej znajdziesz wymagane kategorie i role! Jednak tutaj chcę napisać że bot zawiera komendy administracyjne, pomocnicze i do zabawy :) Posiada również informacje z poszczególnych wariantów, np %serwer, która pokazuje informacje o serwerze, %rola i %użytkownik! Do wyświetlenia listy komend użyj %help, a do znalezienia kategorii trzeba wpisać %h (numer kategorii). Działają tam również ciekawe komendy. Np %kod (nick) dostępny dla administratora, wtedy bot po wygranym konkursie przez kogoś wysyła do niego kod, i dzięki temu kodowi może zweryfikować czy użytkownik chce tą nagrodę, czy nie! Bot oczywiście wysyła ten kod również do administratora który skorzystał z komendy, by on mógł zweryfikować poprawność kodu wysłanego przez użytkownika :) Działa również komenda %embed tytuł/opis/stopka, która powoduje utworzenie embed message z napisanymi: tytułem, opisem i stopką! Działa komenda %propozycja (propozycja), %pomysłbot, która wysyła twój pomysł do mnie (odnośnie bota). Trzeba dodać:

  • Kategorię "Sprawy" (uważaj na wielkość liter, bo ona też jest ważna!)
  • Rolę allowed, dla tych, który będą mogli mutować, i rolę muted, która będzie uciszała użytkowników! Pamiętaj o uprawnieniach na kanałach do roli muted! (wielkość liter też jest ważna!)
  • Specjalna ranga posiadająca wszystkie uprawnienia, oprócz oddzielania od użytkowników online